شعر عاشقانه

 

 

من تورا آسان نیاوردم بدست

 

 ای از عشق پاک من همیشه مست

 

من تورا آسان نیاوردم بدست

 

بار ها این کودک احساس من

 

زیر بارانهای اشک من نشست

 

 من تورا آسان نیاوردم بدست

 

در دل آتش نشستن کار آسانی نبود

 

راه را بر اشک بستن کار آسانی نبود

 

با غروری هم قد بالای بام آسمان

 

بارها در خود شکستن کار آسانی نبود

 

بارها این دل به جرم عاشقی

 

زیر سنگینی بار غم شکست

 

من تورا آسان نیاوردم به دست

 

در بدست آوردنت برد باریها شده

 

بی قراریهاشده شب زنده داریها شده

 

در بدست آوردنت پایداریها شده

 

با ظلم و جر روزگار سازگاری ها شده....

 

           

 

بی تو

 

قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو

این چه عیدی و بهاری است که دارم بی تو

گیرم این باغ ، گلاگل بشکوفد رنگین

به چه کار ایدم ای گل ! به چه کارم بی تو ؟

با تو ترسم به جنونم بکشد کار ، ای یار

من که در عشق چنین شیفته وارم بی تو

به گل روی تواش در بگشایم ورنه

نکند رخنه بهاری به حصارم بی تو

گیرم از هیمه زمرد به نفس رویانده است

بازهم باز بهارش نشمارم بی تو

با غمت صبر سپردم به قراری که اگر

هم به دادم نرسی ، جان بسپارم بی تو

بی بهار است مرا شعر بهاری ،آری

نه همیه نقش گل و مرغ نیارم بی تو

دل تنگم نگذارد که به الهام لبت

غنچه ای نیز به دفتر بنگارم بی تو

 

 

بهار

 

بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک

 

شاخه های شسته ، باران ورده ، پاک

 

آسمان آبی و ابر سفید

 

برگهای سبز بید

 

عطر نرگس ، رقص باد

 

نغمه شوق پرستوهای شاد

 

خلوت گرم کبوترهای مست

 

نرم نرمک می رسد اینک بهار

 

خوش بحال روزگار

 

 

می رفت

 

دیدمش دوش که سرمست وخرامان می رفت

 

جام می بر کف و در مجلس رندان می رفت

 

چون همی گفتمش: ای مونس دیرینه ی من

 

سخت میگفت و دل آزرده پریشان می رفت

 

نقش خوارزم وخیال لب جیهون میبست

 

با هزاران گله از ملک سلیمان می رفت

 

می شد آن کس که چو اوجان سخن کس نشناخت

 

من همی دیدم و از کالبدم جان می رفت

 

گفتم اکنون سخن خوش که بگوید با ما ؟

 

کان شکر لحجه ی خوشگوی سخندان می رفت

 

لابه بسیار نمودم که مرو سود نداشت

 

زآن که او از نظر رحمت سلطان می رفت

 

پادشاها ز کرم از سر جورمش بگذر

 

چه کند سوخته؟ از غایت حرمان می رفت

 

چون بشد آن صنم از دیده حافظ غایب

 

اشک همواره ز رخساره به دامان میرفت

 

           

 

بـــاران

 

عـشـق را با آب چـشم و شیـره جان مینویسم

 

زیـربـاران میـنشیـنم زیـربــاران مـیـنویـسـم

 

مصلحـت درعـاشقی را از دل دریـا بـجـویـم

 

جـلوه ی معـصومیـت را ازغـزالان مینویسم

 

لای اوراق گـلی با رنـگ اشـک ارغــوانـی

 

نـالـه را آهـسـتـه با پـرکارمـژگان میـنـویـسم

 

نـامه را با آب انگوری طهارت می دهـم من

 

نسـخـه ی مشکل کشای رد هـجران مینویسم

 

عاقـبت یک روزنه  یک روزبا تومی نشینم

 

روز را تا شـب بـرایت شعـر باران مینویسم

 

خوشه ی گـندم می آرم  پیش رویت میگذارم

 

روبـرویــت مینشینم بـاتـو پـیـمان مـیـنـویسم

 

درسـماع ِعـاشـقـی غـرق تـلاوت بـانـگاهـت

 

باتـو پـیـونـد عـمـیق رشـتـه ی جان مینویسم

 

لحظه ی کوتـاه دستـت را به دستم می گـذارم

 

ازخطوط  دسـت هـایـت شـعـرایمان مینویسم

 

نیست پـروایـم بـه دل از طعنه بـیجـای مردم

 

آنچه دردیـدار بینم  پـیـش یـاران می نـویسم

 

عـطرآغـوشـت نبویم چـاره وصلت نـجـویـم

 

لـیک چـشـمـان ِتـورا تـاسـطـرپایان مینویسم

 

عـاشـقی عـیـبـی ندارد، لیک بهـرخـاطـرتـو

 

جای نامت را دو..(نقطه) یا بهاران مینویسم

 

           

 

لیلی و مجنون

 

یک شبی مجنون نمازش را شکست

بی وضو در کوچه لیلا نشست

 

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

 

سجده ای زد بر لب درگاه او

پر زلیلا شد دل پر آه او

 

 

گفت یا رب از چه خوارم کرده ای

بر صلیب عشق دارم کرده ای

 

جام لیلا را به دستم داده ای

وندر این بازی شکستم داده ای

 

نشتر عشقش به جانم می زنی

دردم از لیلاست آنم می زنی

 

خسته ام زین عشق، دل خونم مکن

من که مجنونم تو مجنونم مکن

 

مرد این بازیچه دیگر نیستم

این تو و لیلای تو ... من نیستم

 

گفت: ای دیوانه لیلایت منم

در رگ پیدا و پنهانت منم

 

سال ها با جور لیلا ساختی

من کنارت بودم و نشناختی

 

عشق لیلا در دلت انداختم

صد قمار عشق یک جا باختم

 

کردمت آوارهء صحرا نشد

گفتم عاقل می شوی اما نشد

 

سوختم در حسرت یک یا ربت

غیر لیلا برنیامد از لبت

 

روز و شب او را صدا کردی ولی

دیدم امشب با منی گفتم بلی

 

مطمئن بودم به من سرمیزنی

در حریم خانه ام در میزنی

 

حال این لیلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بیقرارت کرده بود

 

مرد راهش باش تا شاهت کنم

صد چو لیلا کشته در راهت کنم

 

           

 

تو کرده ای تو

 

تو کرده ای تو،من اینگونه بی قرارم اگر

 

که مثل لاله دلم خون و داغدارم اگر

 

هنوز بوی تو دارد اتاق کوچک من

 

که سر به کوه و بیابان نمی گذارم اگر

 

به یمن عشق هنوز ایستاده ام سر پا

 

مرا پرنده بخوان بال و پر ندارم اگر

 

من آفتاب تو را در دلم نهان دارم

 

که دل به وسوسه شب نمی سپارم اگر

 

بدل به دود و تل خاک می شود دنیا

 

بخواهم آتش عشق تو را ببارم اگر

 

سیاه کرده به تن واژه واژه شعرم

 

مگیر از من دیوانه، سوگوارم اگر

 

نه هفتخوان که من از هرچه هست می گذرم

 

اگر که داشته باشم تو را کنارم،اگر

 

مرا جدا نکن از خود که هستی ام با توست

 

همان حکایت آیینه و غبارم اگر...

 

سید جعفر عزیزی

 

           

 

یاد قلبت باشد

 

یاد قـلـبـت باشـد,یک نفر هـسـت که بـین آدمهـایی که هـمه غریـبـنـد

 

به تو می انـدیـشـد و دلـش از دوری تو دلـگـیـر اسـت...

 

یاد قـلبـت باشد، یک نفرهـست که شـب و روز دعایـش این است

 

زیر این سـقـف بلـنـد، هر کجا هستی، به سـلامت باشی

 

 

و دلـت همواره، محو شادی و تبسم باشد...

 

یاد قـلبت باشد، یک نفر هـست که دنـیـایـش و رویایش را

 

به شکـوفـایی احـسـاس تـو پـیـوند زده...

 

 

 

دلـش می خواهـد لحـظه ها را بـا تـو بـه خـدا بـسـپـارد...

 

یـادت بـاشد یـک نفر هـسـت که بـا  یـادت هـر صـبـح گونـه سـبـز اقـاقـی ها را

 

از تـه قـلـب و دلـش می بـوســد...

 

 

 

           

 

مجلس ماتم

 

با اشکهاش دفتر خود را نمور کرد

 

ذهنش ز روضه های مجسم عبور کرد

 

در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد

 

شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد

 

احساس کرد از همه عالم جدا شده است

 

در بیت هاش مجلس ماتم به پا شده است

 

در اوج روضه خوب دلش را که غم گرفت

 

وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت

 

وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت

 

مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت

 

باز این چه شورش است....

 

که در جان واژه هاست

 

شاعر شکست خورده ی طوفان واژه هاست

 

بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت

 

دستی ز غیر قافیه را کربلا گذاشت

 

یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت

 

تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت

 

حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند

 

دارد غروب فرشچیان گریه می کند

 

 

من عاشق تو هستم

 

رنگ و بویت ای گل رنگ و بو ندارد

 

با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد

 

از عشق من به هر سو در شهر گفتگوئی است

 

من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد

 

دارد متاع عفت از چار سو خریدار

 

بازار خودفروشی این چار سو ندارد

 

جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم

 

رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد

 

گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب

 

عیب است از جوانی کاین آرزو ندارد

 

خورشید روی من چون رخساره برفروزد

 

رخ برفروختن را خورشید رو ندارد

 

سوزن ز تیر مژگان وز تار زلف نخ کن

 

هر چند رخنه‌ی دل تاب رفو ندارد

 

او صبر خواهد از من بختی که من ندارم

 

من وصل خواهم از وی قصدی که او ندارد

 

با شهریار بیدل ساقی به سرگرانی است

 

چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد

 

شهریار

 

           

 

معما

 

مرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا را

فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی را

 

خیانت قصه تلخی است اما از که می نالم

خودم پرورده بودم در حواریون یهودا را

 

نسیم وصل وقتی بوی گل می داد حس کردم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید